Alpha Stim Onderzoek

Bekijk de resultaten van de onderzoeken, ontdek hoe Alpha Stim werkt en raak op de hoogte van de lichte bijwerkingen en eventuele contra-indicaties.Tevens vind u hier een prijsvergelijking van meerdere behandelingen in vergelijking met Alpha-Stim.

Wat is Craniaal Elektrotherapie Stimulatie (CES)?

CES is een behandelmethode waarbij er verschillende delen in de hersenen geactiveerd worden om de symptomen van slapeloosheid, angst, stress en depressie te verminderen. Dit gebeurt door middel van zeer lichte elektronische pulsen die in een bepaalde golfvorm naar zenuwcellen in de hersenen worden gestuurd om de aanmaak van bepaalde stoffen te stimuleren. Bij de Alpha Stim worden deze elektrische pulsen verstuurd via de oorclips die aan de oorlellen bevestigd worden.

Hoe werkt Alpha-Stim® Cranial Electrotherapy Stimulation (CES)?

1. Voordat de behandeling begint, worden oorclips met bevochtigde pads aan de oorlellen bevestigd. Bij de Alpha Stim M kan dit ook met de speciale probes of astrodes.

2. De oorclips die men aan de oorlellen bevestigt sturen elektrische pulsen in een speciale golfvorm naar de hersenen. In de grafiek ziet u het verloop van deze unieke golf.

3. De elektrische pulsen activeren speciale groepen zenuwcellen die de stoffen serotonine en acetylcholine aanmaken. Deze stoffen hebben invloed op de chemische activiteit in van de zenuwcellen in het zenuwstelsel. Zij beheren de activiteit van zenuwpaden richting de hersenen en het ruggenmerg.

4. Alpha Stim past deze activiteit aan door de activiteit te versterken in bepaalde neurologische systemen terwijl in andere neurologische systemen de activiteit verminderd wordt. In principe is dit een ‘fine tuning’ van deze systemen. Deze ‘fine-tuning’ noemt men modulatie.

Giordano_map_purple_final_w

Legenda:

Blauwe pijlen: inhibitoire interacties
Paarse pijlen: excitatoire interacties
X: onderdrukte paden/interacties


Afkortingen: ACh: acetylcholine, Abbreviations: ACh: actetylcholine; LDT: laterodorsal tegmental nucleus of the brainstem; PPN: pediculo-ponitne nucleus of the brainstem; NE: norepinephrine; LC: locus ceruleus, 5-HT: serotonine

Opm: Diagram is niet op schaal

5. Modulatie gaat samen met een patroon in de hersenen die ‘alpha’ genoemd wordt. De staat van ‘alpha’ zorgt voor een ontspannen gevoel en een toenemende mentale focus. Hierdoor worden de effecten van stress verminderd en stabiliseert de stemming. De hersenactiviteit kan gemeten worden door elektro-encefalogram (EEG).

kennerly_chart_300_small

Het QEEG verandert in 30 sessies met 20 minuten Alpha Stim® CES. Blauw= Afname. Rood = Toename. Er is een toename in alpha activiteit met een gelijkwaardige afname in beta en delta activiteit. Het effect kan al na een enkele behandeling merkbaar zijn. Indien de behandeling vaker wordt herhaald, neemt de kracht en de duur van de effecten toe. In sommige gevallen blijven de effecten stabiel en permanent aanwezig. Er is dan spraken van ‘re-tuning’ die ertoe leidt dat men weer normaal kan functioneren.

Alpha Stim Nederland producten