Copyright & Disclaimer

Copyright

De eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en ontwerp van de site www.alpha-stim.nl berusten bij Alpha-Stim Nederland. Het is daarmee, zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar vooraf, niet toegestaan informatie, teksten, of beeldmateriaal openbaar te maken, te verveelvoudigen, te bewerken en/of op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, anders dan voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

Disclaimer

De website www.alpha-stim.nl en de daarbij behorende elektronische informatie zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Alpha-Stim Nederland is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website of mailings van Alpha Stim Nederland kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Alpha Stim Nederland is niet aansprakelijk voor de informatie op sites die u benadert via deze site.